Savelan palstaviljelijät ry ylläpitää ja kehittää virkistysviljelyä Savelan viljelyspalsta-alueella

Tiedoksi Savelan viljelijöille

Jos sinulla on jo pieni palsta Savelassa ja haluat lisätilaa, ole yhteydessä sihteeriin sähköpostitse savelanpalstat(a)luukku.com, jotta hän lisää sinut palstajonoon. Yhdellä ruokakunnalla voi olla korkeintaan noin yksi aari viljelytilaa. Koska jonossa on paljon ihmisiä ilman palstaa, lisätilaa voi saada ainoastaan jonottamalla.